04:36 ICT Thứ hai, 21/10/2019

LIÊN KẾT WEBSITE

VIDEO

Loading the player...

Trang nhất » Tin Tức » Tin tức nổi bật » Tin Nhà trường

TH Khánh Vĩnh Đại hội chi bộ lần thứ nhất. Nhiệm kì 2018 - 2020.

Thứ sáu - 14/09/2018 08:57
TH Khánh Vĩnh Đại hội chi bộ lần thứ nhất. Nhiệm kì 2018 - 2020.

TH Khánh Vĩnh Đại hội chi bộ lần thứ nhất. Nhiệm kì 2018 - 2020.

ĐẢNG BỘ XÃ KHÁNH LỘC
CHI BỘ TRƯỜNG TIỂU HỌC
         ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
 
Số       / BC-CB                                Khánh Lộc, ngày  24   tháng 8  năm 2018
 
BÁO CÁO
Kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội chi bộ Nhiệm kì 2015 - 2018
Phư­ơng h­ướng nhiệm vụ Nhiệm kì 2018 - 2020.
 
Thực hiện kế hoạch của Đảng uỷ xã Khánh Lộc về việc hướng dẫn Đại hội lần thứ nhất chi bộ trường TH Khánh Vĩnh Nhiệm kì 2018-2020.
Hôm nay, Chi bộ  trường Tiểu học Khánh Vĩnh tổ chức Đại hội Chi bộ nhằm đánh giá việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ của Chi bộ trong nhiệm kì qua và đề ra phương hướng, nhiệm vụ lãnh đạo nhiệm kì 2018-2020.
Thay mặt Chi bộ lâm thời trường Tiểu học Khánh Vĩnh tôi xin được thông qua trước  Đại hội dự thảo báo cáo. Báo cáo gồm 2 phần:
1. Đánh giá việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ của Chi bộ nhiệm kì 2015-2018.
2. Phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kì 2018-2020.
 
PHẦN  THỨ NHẤT:
KIỂM ĐIỂM  ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CHI BỘ NHIỆM KÌ 2015-2018
 
I. ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH:
Tổng số Đảng viên tính đến ngày 28/8/2018 là:  30 Đảng viên. Trong đó:
Đảng viên chính thức là : 29 đ/c.
Đảng viên dự bị là : 1 đ/c.
Đảng viên nữ là : 26 đ/c.
Về trình độ chuyên môn nghiệp vụ của Đảng viên :
Đảng viên có trình độ Đại học:  29 đ/c.
Đảng viên có trình độ Cao đẳng: 1 đ/c
1. Thuận lợi:
- Có sự chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy xã trong mọi hoạt động.
- Chi bộ lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ của nhà trường là lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của ngành. Mặt hoạt động này luôn có một hệ thống văn bản của Bộ, Sở, PGD - ĐT chỉ đạo thường xuyên. Nhiệm vụ lãnh đạo của chi bộ là quán triệt các văn bản, chủ trương chính sách vận dụng vào thực tế địa phương, nhà trường nhằm nâng cao chất lượng dạy và học.
Đảng viên trong chi bộ đều trẻ khỏe, nhiệt tình trong công tác.
2. Khó khăn:
- Trình độ đội ngũ cán bộ, giáo viên, công nhân viên không đồng đều, ý thức trung bình chủ nghĩa còn tồn  tại ở một số giáo viên, công nhân viên. Vì vậy, việc lãnh đạo tư tưởng chính trị xác định ý thức trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, viên chức lao động, ý thức thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ là vấn đề lớn đặt ra cho công tác lãnh đạo tư tưởng của Chi bộ;
- Sáp nhập, chi bô 2 điểm trường nên trước mắt cũng gặp nhiều khó khăn trong việc tổ chức sinh hoạt.
II - NHỮNG KẾT QUẢ ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC
  1. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị.
1.1. Tổ chức quán triệt các văn bản chỉ đạo
          Chi bộ đã luôn làm tốt công tác quán triệt các chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước. Hàng tháng, trong sinh hoạt định kì, Chi bộ đều tổ chức quán triệt các các thông tin tình hình thế giới, trong nước, địa phương tới toàn thể đảng viên một cách đầy đủ.
Vào đầu mỗi năm học, chỉ đạo nhà trường quán triệt Chỉ thị của Bộ Giáo dục - Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm năm học. Cùng với sự chỉ đạo sát sao của Ban chấp hành Đảng ủy, chi bộ đã đề ra nhiều biện pháp sáng tạo nhằm động viên cán bộ, giáo viên, công nhân viên khắc phục khó khăn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ các năm học: 2015 – 2016; 2016 – 2017;  2017-2018.
          Trong các năm học qua, chi bộ đã chỉ đạo nhà trường tiếp tục đổi mới ph­ương pháp giảng dạy,  nâng cao chất lượng giảng dạy, chú trọng công tác bồi d­ưỡng học sinh giỏi; làm tốt công tác phát triển và phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi mức độ II, mức độ III, tăng c­ường công tác bồi d­ưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên, thực hiện tốt đổi mới về đánh giá kết quả học tập của học sinh, quan tâm đúng mức tới học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Đẩy mạnh việc thực hiện cuộc vận động “ Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và phong trào thi đua " Xây dựng trường học thân thiên, học sinh tích cực". Xây dựng được tập thể sư­ phạm đoàn kết, chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nư­ớc.Tổ chức phong trào thi đua thường xuyên, thiết thực, tập thể đạt danh hiệu thể lao động xuất sắc, nhiều cá nhân được công nhận lao động tiên tiến, chiến sĩ thi đua Bằng khen, Giấy khen các cấp. 
Kết quả cụ thể là : 
          + Huy động 100 % số trẻ 6 tuổi ra lớp 1, duy trì sĩ số đạt 100% không có học sinh bỏ học.
          + Công tác điều tra phổ cập được duy trì thường xuyên. Hồ sơ phổ cập luôn được xếp loại tốt.
 1.2.  Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.
  - Công tác dạy và học :
          Quán triệt đầy đủ các nội quy, quy định, các văn bản của ngành.
100% CB – GV thực hiện tốt quy chế chuyên môn như: Soạn bài, chấm trả bài, công tác chủ nhiệm lớp.
Có sổ theo dõi sử dụng đồ dùng thiết bị dạy học.
Hồ sơ giáo án của giáo viên đầy đủ thường xuyên được kiểm tra đánh giá.
Vận dụng tốt các thành tố tích cực trong đổi mới phương pháp dạy học, thực hiện đánh giá học sinh theo thông tư  30/2014 và thông tư 22/2016.
Kết quả lên lớp đạt 99,6%.
Khối lớp 5  xét hoàn thành chương trình Tiểu học đạt 100%.
          Tham gia các Hội thi do ngành tổ chức luôn đứng tốp đầu như phân hiệu 1: Tuổi thơ Khám phá đạt giải Nhì cấp huyện (năm học 2015 – 2016; 2016 – 2017); phân hiệu 2: năm học 2015 - 2016 đạt giải Ba; Tin học trẻ không chuyên cả hai phân hiệu có 6 lượt HS đạt giải Nhất Nhì, Ba ở Huyện, 9 giải Nhì, Ba, khuyến khích ở tỉnh...
1.3. Xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên:
- Xác định công tác xây dựng đội ngũ là một nhiệm vụ quan trọng trong việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, vì vậy trong năm học qua, chi bộ chỉ đạo nhà trường đã có nhiều biện pháp bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ như: Giáo dục tư tưởng chính trị để nâng cao lòng yêu nghề, tinh thần trách nhiệm trong công việc. Đẩy mạnh Thực hiện  cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo”. Tỏ chức tốt công tác bồi dưỡng kiến thức tin học, mỗi giáo viên đều có hộp thư điện tử, tham gia thư viện trực tuyến, biết khai thác, sử dụng các tư liệu, thông tin trên Internet.
- 100% giáo viên có trình độ tay nghề từ khá trở lên, thực hiện tốt việc đổi mới phương pháp giảng dạy, làm và sử dụng đồ dùng dạy học có hiệu quả, phát huy được tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh.
Đặc biệt năm học 2017 - 2018 cả hai phân hiệu có 5 GV đạt GVCNG cấp huyện, phân hiệu 2 đạt giải Ba toàn đoàn; phân hiệu 1 có 01 đ/c đạt GVCNG cấp tỉnh (Đ/c Nguyễn Thị Thảo).
1.4. Công tác xã hội hoá giáo dục.
           Thực hiện tốt công tác xã hội hoá giáo dục, Đảng, chính quyền và các đoàn thể  của xã luôn quan tâm đúng mức tới các hoạt động của nhà trường đặc biệt là sự ủng hộ của hội cha mẹ học sinh trong việc tăng cường cơ sở vật chất, thực sự coi giáo dục là quốc sách hàng đầu.  
          Hội cha mẹ học sinh hoạt động có hiệu quả phối hợp tốt với nhà trường trong các hoạt động giáo dục toàn diện cho học sinh.
          Riêng năm học 2017 – 2018, phân hiệu 1: xin tài trợ tữ hội khuyến học một máy lọc nước trị giá 80.000.000 đồng phục vụ nước uống cho học sinh, phân hiệu 2 đã huy động đươc các nguồn lực từ các Cựu học sinh cấp I hơn 70.000.000 đồng để ủng hộ học sinh và mua sắm trang thiết bị dạy học.
2) Lãnh đạo công tác xây dựng đảng, chính quyền và các đoàn thể.
2.1. Giáo dục tư tưởng chính trị
          - Chi bộ đã thực hiện tốt công tác giáo dục tư tưởng, chính trị trong cán bộ giáo viên và học sinh như: Như chỉ thị số 40/CTTƯ của Ban bí thư Trung ương về việc xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, các chỉ thị nghị quyết của các cấp, đẩy mạnh việc Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”.
          - Các đồng chí đảng viên trong chi bộ chấp hành tốt đường lối chính sách, pháp
luật của Đảng và nhà nước. Trong 3 năm học qua không có hiện tượng cán bộ giáo viên, học sinh trong trường nói và làm trái với đường lối của đảng và nhà nước.
          - Các đồng chí Đảng viên trong chi bộ thực hiện tốt việc tuyên truyền, vận động giáo viên trong nhà trường thực hiện tốt nghị quyết đại hội cán bộ công chức và nghị quyết của cấp trên. Đảng viên luôn gắn bó mật thiết với quần chúng nhân dân,
          - Phản ánh kịp thời cho ban chi uỷ những diễn biến tư tưởng tốt và chưa tốt để từ đó có những biện pháp chỉ đạo đúng nhất, tạo được sự đoàn kết nhất chí trong hội đồng nhà trường.
          - Cán bộ giáo viên trong trường luôn sống hoà thuận với cộng đồng dân cư. Tham gia tích cực vào các hoạt động của địa phương tạo được uy tín tốt với nhân dân địa phương.
2.2. Thực hiện nhiệm vụ xây dựng tổ  chức Đảng.
          - Thực hiện tốt công tác giáo dục tư tưởng chính trị đối với Đảng viên. Thẳng thắn trong đấu tranh phê bình và tự phê bình. Nội bộ Đảng đoàn kết nhất trí  chỉ đạo hoạt động của trường ngày càng tiến bộ.
           - Các buổi sinh hoạt của chi bộ đều diễn ra hoà nhã, thẳng thắn với tinh thần ý thức xây dựng cao.
           - Quán triệt và thực hiện tốt chỉ thị, nghị quyết của các cấp.
          - Hàng tháng chi bộ đều có nghị quyết sát với tình hình thực tế công việc trong tháng để lãnh đạo nhà trường thực hiện.
          - Thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra của Đảng, trong nhiệm kì không có Đảng viên nào vi phạm điều lệ Đảng.
          - Trong nhiệm kì vừa qua, có 3 quần chúng được kết nạp vào Đảng, cử 2 đ/c học lớp cảm tình Đảng; 100% đảng viên trong chi bộ được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.
2.3. Lãnh đạo xây dựng chính quyền, các đoàn thể chính trị xã hội.
          - Dưới sự lãnh đạo trực tiếp của chi bộ, lãnh đạo nhà trường đã cụ thể hoá các chỉ thị, nghị quyết hoàn thành tốt nhiệm vụ các năm học.
          - Chi bộ đã chỉ đạo tốt hoạt động của tổ chức công đoàn, mọi đoàn viên đều hoàn thành tốt nhiệm vụ.
          Phân hiệu 1 luôn đứng tốp đầu của Huyện, năm học 2017 – 2018, được đứng thứ 3/24 trường TH trong toàn huyện ; phân hiệu 2 đứng thứ 10/24 trường so với năm học 2016 – 2017 đã (tăng 13 bậc.)
- Công đoàn được công nhận công đoàn vững mạnh xuất sắc.
          - Đoàn TNCS Hồ Chí Minh hoạt động có hiệu quả. Đoàn viên đã thực sự trở thành nòng cốt trong mọi hoạt động của nhà trường nhất là trong các Hội thi do ngành tổ chức, nhiệm kì vừa qua có 8 lượt GVG Huyện, 3 lượt GVG Tỉnh, tham gia tích cực vào các hoạt động của địa phương, luôn được công nhận là chi đoàn mạnh.
         - Đội thiếu niên TPHCM luôn được duy trì và hoạt động tốt, được các cấp đánh giá cao.
III- NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ CHUNG
  1. Ưu điểm, nguyên nhân
*Ưu điểm
          Chất lượng hoạt động của chi bộ, chính quyền, ban ngành đoàn thể trong nhà trường có nề nếp, kỉ luật kỉ cương và hiệu quả. Đa số cán bộ đảng viên, đoàn viên công đoàn viên có tinh thần trách nhiệm hoàn thành nhiệm vụ được giao.
         Chi bộ đã triển khai nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, đóng góp có hiệu quả vào các chủ trương, giải pháp lớn về việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, đạt được những kết quả thiết thực trong công tác dạy và học.
         Công tác phát triển đảng viên: Cấp ủy đã làm tốt công tác phân công đảng viên giúp đỡ quần chúng phấn đấu tích cực để bồi dưỡng kết nạp đảng. Cấp ủy tập trung lãnh đạo tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên tạo điều kiện làm tốt chức năng vận động cán bộ công chức viên chức hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của mình trên tinh thần tự giác tham gia các phong trào thi đua của đơn vị.
       Đa số cán bộ đảng viên và cán bộ công chức, viên chức có tinh thần trách nhiệm cao, có năng lực công tác đã đáp ứng được yêu cầu và nhiệm vụ được giao, giúp cho cấp ủy triển khai các mặt hoạt động của cơ quan, của ngành một cách có hiệu quả và có chất lượng.
      Thực hiện tốt quy định về mối quan hệ và lề lối làm việc giữa đảng và chính quyền, nâng cao vai trò lãnh đạo và chủ động của mỗi tổ chức, thống nhất về mọi quan điểm chỉ đạo triển khai các mặt hoạt động của đơn vị, Làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục, huy động sự đóng góp về tinh thần và vật chất của hội cha mẹ học sinh và nhân dân địa phương đối với công tác giáo dục của nhà trường.
          * Nguyên nhân
          Được sự lãnh đạo sâu sát của đảng ủy xã, Phòng giáo dục đào tạo Can Lộc, sự giúp đỡ nhiệt tình của các cấp chính quyền, đoàn thể.
         Cấp ủy có chương trình kế hoạch cụ thể sát hợp với tình hình thực tế, làm tốt công tác tuyên truyền vận động, nâng cao nhận thức, tư tưởng, phát huy tinh thần đoàn kết của tập thể và kế thừa những thành tựu đã đạt được nên cán bộ đảng viên đã hoàn thành tốt nhiêm vụ được giao.
        Đảng viên có lập trường tư tưởng vững vàng, đoàn kết nhất trí luôn có ý thức xây dựng mối đoàn kết trong đảng. Thực hiện lãnh đạo theo nguyên tắc tập trung dân chủ và có hiệu quả.
  1. Tồn tại, nguyên nhân
*Tồn tại
           Bên cạnh những kết quả xuất sắc đã đạt được, chi bộ cũng còn một số tồn tại như sau:
Một số buổi họp toàn Đảng bộ đảng viên tham gia chưa đầy đủ (do trùng với dạy học).
          - Một số ít đảng viên chưa thể hiện tính tiên phong, gương mẫu phong cách làm việc thiếu năng động, thiếu tính sáng tạo, thiếu động cơ phấn đấu, thiếu tâm huyết với nghề, vì vậy hiệu quả chưa cao.
- Một số GV chưa mạnh dạn trong đấu tranh phê bình.
- Trong nhiệm kì qua, phân hiệu 2 chưa kết nạp được thêm đảng viên mới.
          *Nguyên nhân
          - Do đặc thù của ngành nên một số buổi sinh hoạt toàn Đảng bộ nhà trường không thể bố trí cho toàn bộ Đảng viên tham gia được. Thời gian dành cho sinh hoạt chi bộ thường kết hợp với các buổi họp và sinh hoạt chuyên môn nên thời gian chưa nhiều, nội dung chưa phong phú.
          - Cấp ủy đều là cán bộ kiêm nhiệm chưa dành nhiều thời gian cho công tác đảng một phần vì mất nhiều thời gian cho nhiệm vụ chuyên môn.
          - Kinh phí hoạt động còn eo hẹp chưa động viên kịp thời cho các phong trào thi đua.
          - Kinh nghiệm lãnh đạo của cấp ủy còn hạn chế.
3. Bài học kinh nghiệm
          Phải có sự quan tâm lành đạo chỉ đạo kiểm tra giám sát của đảng ủy cấp trên. Cấp ủy phải nắm, bám sát kế hoạch, biết vận dụng linh hoạt sáng tạo và đề ra biện pháp chỉ đạo cụ thể, có sơ kết tổng kết rút kinh nghiệm. Mặt khác phải nắm vững các chủ trương của Đảng, Chính sách pháp luật của nhà nước để quán triệt tư tưởng nâng cao nhận thức cho đảng viên, giáo viên.
          Trong chỉ đạo phải nắm bắt sát tình hình thực tế, tìm ra những khâu then chốt trong việc xây dựng chiến lược nhà trường, có tầm nhìn 3-5 năm
           Ưu tiên nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ tạo điều kiện cho cán bộ, GV, đảng viên được tham gia học tập về chính trị cũng như về chuyên môn nghiệp vụ để nâng cao năng lực cán bộ ở từng nhiệm vụ được giao.
          Đảng viên phải có lập trường kiên định, vững vàng, gương mẫu để tạo được niềm tin trong cán bộ, nhân dân và học sinh về lối sống, đạo đức là tấm gương cho học sinh noi theo.
          Phải tạo được sự đoàn kết nội bộ, thực hiện tốt quy chế dân chủ, làm tốt công tác phê và tự phê, chăm lo đời sống tinh thần vật chất cho từng cán bộ, giaos viên, công nhân viên.
 
PHẦN THỨ HAI

DỰ THẢO

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ VÀ CÁC CHỈ TIÊU, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

Nhiệm kì 2018 – 2020

          Xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ chính trị của chi bộ. Trên cơ sở quán triệt các quan điểm đổi mới của Đảng, chi bộ không ngừng nâng cao vai trò lãnh đạo, xây dựng bản lĩnh chính trị, tư tưởng, nâng cao năng lực lãnh đạo nhà trường, các đoàn thể, các bộ phận nhằm phát huy sức mạnh đoàn kết đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới.
Trên cơ sở thực hiện chỉ thi số 36-CT/TW ngày 30/5/2014, Nghị quyết TW4 khóa XII của bộ chính trị, Quán triệt quan điểm của Nghị quyết nhiệm kì 2015 - 2020 Đảng bộ xã Khánh Lộc. Từ tình hình thực tế của chi bộ và của nhà trường. Chi bộ trường trường TH Khánh Vĩnh xây dựng phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kì 2018 – 2020 là:
 I. Nhiệm vụ chung
1. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc NQ đại họi XII của đảng, chỉ thị 05 CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 về việc “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; phát huy hiệu quả, tiếp tục thực hiện nội dung các cuộc vận động, các phong trào thi đua của ngành phù hợp điều kiện thực tế địa phương.
2. Tiếp tục chỉ đạo việc quản lí, tổ chức dạy học theo chuẩn kiến thức, kĩ năng và định hướng phát triển năng lực học sinh; điều chỉnh nội dung dạy học phù hợp đặc điểm tâm sinh lí học sinh tiểu học; tăng cường giáo dục đạo đức, giáo dục kĩ năng sống; đổi mới đồng bộ phương pháp dạy, phương pháp học và kiểm tra, đánh giá; tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; tiếp tục triển khai dạy học theo tài liệu Tiếng Việt lớp 1 - Công nghệ giáo dục ; PPBTNB,  tích cực triển khai dạy học ngoại ngữ theo chương trình mới, hợp đồng giáo viên bản ngữ dạy tiếng Anh; duy tr× phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi mức độ 3; đẩy mạnh xây dựng CSVC trường chuẩn quốc gia sau khi sáp nhập, thư viện đạt xuất sắc và tổ chức dạy học 2 buổi/ngày, dạy tăng buổi theo chỉ đạo của phòng GD-ĐT.
3. Đổi mới mạnh mẽ công tác quản lí chỉ đạo, chú trọng xây dựng đội ngũ giáo viên  đề cao trách nhiệm, khuyến khích sự sáng tạo của giáo viên và cán bộ quản lí giáo dục. Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và quản lí.
4. Chi bộ tập trung lãnh đạo nhà trường thực hiện tốt các nhiệm vụ sau khi sáp nhập trường TH Khánh Lộc, TH Vĩnh Lộc thành TH Khánh Vĩnh với 2 cơ sở ở 2 xã; chú trọng ổn định tư tưởng, đoàn kết nội bộ, tập trung xây dựng cơ sở vật chất đáp ứng trường chuẩn mức độ II, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh.
II. Chỉ tiêu cụ thể:
          - Về công tác giáo dục đạo đức, tư tưởng - chính trị:
          + 100% cán bộ, giáo viên, CNV và học sinh chấp hành nghiêm túc đường lối chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước, cũng như các phong trào thi đua phát động, kêu gọi của ngành và nội quy, quy định của cơ quan.
          + 100% cán bộ, đảng viên đều là tấm gương sáng cho học sinh noi theo.
          - Về giảng dạy và học tập:
      Về học sinh: phấn đấu duy trì tỉ lệ các mặt, như sau:
          + Không có học sinh bỏ học.
          + Học sinh HTCT TH: 100%/ năm học
         + Học sinh HTT:  45-50%/năm học, học sinh HT: 55 - 50 %/năm học, học sinh CHT  dưới 1% / năm học.
          + Học sinh giỏi các cấp trong các Hội thi cấp Tỉnh:  2 lượt HS/năm học, cấp Huyện 9 lượt HS/năm học.
       Về giáo viên:
          + Giữ vững và bảo lưu danh hiệu giáo viên giỏi cấp Tỉnh, cấp Huyện đã có; phấn đấu thi và đạt giáo viên giỏi cấp huyện, cấp tỉnh 5-8 đồng chí/lần thi.
         - Danh hiệu thi đua:
          Duy trì giữ vững Trường đạt danh hiệu xuất sắc trong từng năm học hoàn thành các hạng mục trường chuẩn quốc gia mức độ II sau sáp nhập.
          - Công tác xây dựng Đảng: 
          Phấn đấu trong nhiệm kỳ 2018-2020, kết nạp ít nhất từ 2 đảng viên mới, đảng viên dự bị được xét chính thức đúng thời gian quy định.
          Kết quả phân loại đảng viên 100% đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên và chi bộ đạt tiêu chuẩn chi bộ trong sạch vững mạnh.
          - Công tác đoàn thể:
          Đoàn TNCSHCM- Đội TNTPHCM được công nhận vững mạnh xuất.          Công đoàn cơ sở được công nhận công đoàn vững mạnh.
III.  Các nhiệm vụ cụ thể và giải pháp thực hiện:
          1. Lãnh đạo công tác  tư tưởng:
          Chăm lo công tác bồi dưỡng kiến thức chính trị, tư tưởng cho đội ngũ, phát huy tính tích cực tự giác trong nghiên cứu, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong các Hồ Chí Minh; học tập các nghị quyết của Đảng, không ngừng phấn đấu rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất, đạo đức có lối sống lành mạnh, cần kiệm liêm chính chí công vô tư từng bước nâng dần năng lực công tác cán bộ.
            Nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, đấu tranh, ngăn chặn sự suy thoái, biến chất, về đạo đức cách mạng trong đội ngũ Đảng viên CBGV. Xây dựng và phát triển các tổ chức Đoàn thể trong nhà trường, phấn đấu đạt trong sạch vững mạnh, không có Đảng viên, đoàn viên yếu kém.
          Thực hiện nghiêm túc chính sách sáp nhập trường theo chủ trương của cấp trên.
  1. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị :
Chỉ đạo các các bộ phận chủ động trong việc phối hợp với các tổ chuyên môn, các tổ chức Đoàn thể trong và ngoài nhà trường để thực hiện nhiệm vụ giáo dục đạt hiệu quả. Xây dựng các biện pháp vận động giúp đỡ học sinh, đảm bảo duy trì sĩ số đến cuối năm.
Tổ chức thảo luận viết sáng kiến kinh nghiệm, giải pháp hữu ích về công tác phụ đạo giúp đỡ học sinh như đạt chuẩn KTKN, bồi dưỡng học sinh năng khiếu; các vấn đề nhằm nâng cao hiệu quả chất lượng giáo dục.
Tiếp tục thực hiện việc soạn giảng theo phương pháp mới, chắt lọc kiến thức đảm bảo vững chắc kiến thức cho học sinh. Thực hiện tốt việc dạy hoạt động giáo dục NGLL theo các chủ đề, chủ điểm, việc dạy học tự chọn môn Tiếng Anh.
Tăng cường quản lý, chỉ đạo việc kiểm tra đánh giá học sinh để đạt các yêu cầu đề ra. Tích cực sử dụng thiết bị đồ dùng dạy học, tự làm đồ dùng dạy học, góp phần dần dần hoàn thiện đầy đủ phương tiện dạy học trong nhà trường.
           Chỉ đạo công tác xây dựng các tiêu chí về đánh giá thi đua, bồi dưỡng kỹ năng tổ chức các hoạt động giáo dục.
           Thực hiện tốt công tác giữ gìn an ninh, trật tự cơ quan đơn vị. Nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng bảo vệ nội bộ, bảo vệ tài sản, chống các hiện tượng tiêu cực xâm nhập vào trường học.
          3. Lãnh đạo chính quyền, các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội :
    3.1. Ban giám hiệu::
Chi bộ thực hiện lãnh đạo nhà trường bằng chủ trương, nghị quyết và các biện pháp lớn.  Sắp xếp cơ cấu nhân sự, giới thiệu các chức danh các tô chuyên môn, trưởng các tổ chức, đoàn thể, phân công công tác giảng dạy hợp lý phù hợp với nhu cầu và năng lực công tác của từng CB, giáo viên, nhân viên đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ được giao của đơn
vi sau sáp nhập.
          Nhân sự BCH Công đoàn mới:  3 đ/c (Hùng, Tân, Dung)
          Nhân sự BCH Chi đoàn: Đ/c Nguyễn Thị Hạnh- Bí thư CĐ
          Cơ cấu tổ: Tổ 1; Tổ 2, 3; Tổ 4, 5; Tổ dặc thù; Tổ văn phòng
          Tổ 1: 7 đ/c (5 đ/c GV lớp 1 + 2 đ/c thư viện, thiết bị)
                     Đ/c Nguyễn Thị Hương- TTCM
                   Đ/c Trần Bích Thủy- TPCM
          Tổ 2,3: 10 đc lớp 2, 3
                   Đ/c Võ Thị Bích Mai- TTCM
                   Đ/c Vương Thị Thu Hiền- TPCM
          Tổ 4,5: 8 đ/c lớp 4, 5
                   Đ/c Nguyễn Thị Thảo- TTCM
                   Đ/c Nguyễn Thị Thu Hà- TPCM
          Tổ đặc thù: 8 đ/c
                   Đ/c Trương Thi Huê- TTCM
                   Đ/c Ng Thị Thủy Ngân- TPCM
          Tổ VP: 3 đ/c nhân viên hành chính
                   Đ/c Nguyễn Thị Thu- TT
          Chỉ đạo để nhà trường thực hiện nhiệm vụ giáo dục một cách toàn diện. Thực hiện nhiệm vụ giảng dạy theo phương pháp đổi mới, chú trọng các biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục học sinh. BGH quản lý các hoạt động dạy và học, tổ chức các biện pháp nâng cao chất lượng: dự giờ thăm lớp, tổ chức thao giảng, hội giảng, dạy học có ứng dụng CNTT; Kiểm tra các hoạt động của giáo viên kịp thời động viên nhắc nhở; tổ chức kiểm tra định kỳ chu đáo, nghiêm túc, công bằng, khách quan; mỗi tháng, kỳ có sơ kết, tổng kết đánh giá công tác thi đua; Cần tu sửa, bổ sung CSVC đáp ứng yêu cầu giáo dục; đồng bộ các hoạt động của các bộ phận; công tác bảo vệ, an ninh trường học thực hiện nghiêm túc.
3.2. Công Đoàn:
Phát động phong trào thi đua “Dạy tốt – học tốt”; tạo điều kiện để giáo viên tự học, tự nghiên cứu nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực giảng dạy. Thúc đẩy các cá nhân, tập thể giáo viên xây dựng các đề tài sáng kiến kinh nghiệm và giải pháp hữu ích trong giảng dạy bộ môn và quản lý giáo dục học sinh.
Nâng cao phẩm chất và năng lực đội ngũ, chăm lo và hướng dẫn cải thiện đời sống cho viên chức. Xây dựng nhà giáo văn hoá và thực hiện kế hoạch hoá gia đình, vận động đoàn viên thực hiện nghiêm túc nội quy, quy chế trường học.
            Xây dựng và triển khai các nội dung thi đua phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh thực tế trong đơn vị. Triển khai để cán bộ đoàn viên, ban thanh tra nhân dân thực hiện chức năng giám sát việc thực hiện chương trình, kế hoạch nhiệm vụ giáo dục.
          3.3. Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh:
Thực hiện quản lý Đoàn viên, đội viên học sinh thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục; Thực hiện an toàn giao thông, vệ sinh học đường và trật tự an toàn xã hội.
          Củng cố duy trì tốt sinh hoạt Đoàn, đi đầu trong mọi hoạt động giáo dục của nhà trường và địa phương, khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn đơn vị. Tăng cường tuyên truyền, tổ chức học tập và xây dựng các gương điển hình tiên tiến của đoàn viên về học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tiến hành đại hội đúng quy định 1 lần/năm học.
          3.4. Đội TNTP Hồ Chí Minh:
Tổ chức hoạt động đội đi vào nề nếp, tham gia đầy đủ, tích cực các hoạt động của nhà trường, của Hội đồng đội, có kế hoạch phát triển đội viên hàng năm. Thực hiện tốt nhiệm vụ học tập của đội viên, phụ trách công tác thi đua đối với học sinh; Thực hiện quản lý nề nếp, các quy định của đội; xây dựng cảnh quan môi trường sư phạm, môi trường cơ quan đơn vị.
Tích cực phối hợp với các ban ngành, đoàn thể ở địa phương, trung tâm giáo dục học tập cộng đồng để đưa các chương trình giáo dục xã hội vào nhà trường: giáo dục công tác an toàn giao thông; Phòng chống các tệ nạn xã hội; giáo dục và chăm sóc sức khoẻ cộng đồng, phòng ngừa các bệnh xã hội, phòng chống dịch bệnh. Tiến hành đại hội đúng quy định 1 lần/năm học.
          4.  Công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ xây dựng tổ chức cơ sở Đảng:
          Thực hiện nghiêm túc nghị quyết trung ương 4 về những vấn đề cấp bách trong xây dựng Đảng hiện nay, nâng cao trách nhiệm của người đảng viên, đặc biệt là người đứng đầu của mỗi tổ chức.
Chăm lo công tác phát triển Đảng viên mới. Phân công theo dõi giúp đỡ đoàn viên ưu tú vào hàng ngũ của Đảng, chú trọng công tác phát triển Đẩng viên Liên hệ với cấp ủy, thôn nơi cư trú để quản lý và nắm bắt tình hình sinh hoạt của đội ngũ CBGV.
Thường xuyên sinh hoạt chi bộ theo định kỳ nhằm đánh giá kiểm điểm quá trình hoạt động của chi bộ trong từng tháng. Triển khai kịp thời và nhanh chóng các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và ngành cấp trên, theo dõi và đánh giá chất lượng thực hiện trong từng lĩnh vực, từng giai đoạn. Đưa nội dung học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào trong sinh hoạt định kỳ của chi bộ.
Xây dựng chi bộ đạt Chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu.
Thực hiện kiểm tra đảng viên chấp hành 100% đảng viên được kiểm tra hàng năm.
Phấn đấu phát triển Đảng viên mới: 2 Đảng viên; 100% Đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; Có 20 % Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
          IV.  Tổ chức thực hiện.
Chi bộ, Đảng viên gương mẫu trong việc chấp hành chủ trương, nghị quyết của Đảng, tuyên truyền phổ biến đến CBGV và học sinh để thực hiện. Các kế hoạch, nghị quyết của chi bộ đều phải được bàn bạc thống nhất thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ. Trên cơ sở nghị quyết, kế hoạch của chi bộ, các đoàn thể cụ thể hoá thành kế hoạch của tổ chức mình để tổ chức thực hiện.
Hàng năm tiến hành đánh giá chất lượng Đảng viên, tổ chức cơ sở Đảng để kết rút kinh nghiệm. Có biện pháp cụ thể đối với tập thể, cá nhân vi phạm quy chế, kỉ luật lao động, phẩm chất đạo đức của người Đảng viên. Kịp thời biểu dương đề nghị khen thưởng những tập thể và cá nhân có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
            Mỗi Đảng viên, cán bộ giáo viên, công nhân viên và học sinh cần nỗ lực phấn đấu hơn nữa, phát huy cao độ tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm, tận tụy với công việc để thực hiện nhiệm vụ đạt hiệu quả cao, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ giáo dục mà Đảng và ngành cấp trên giao cho.
 
       Nơi nhận :
-        ĐU xã (B/c);
-        Các Đảng viên;
-        Các Đoàn thể;
-         Lưu Chi bộ.
 
TM CHI BỘ
BÍ THƯ
 
 
 
     Ngô Thị Quế Loan
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

TIN BÀI MỚI NHẤT

LIÊN KẾT ỨNG DỤNG