23:28 ICT Thứ tư, 24/04/2019

LIÊN KẾT WEBSITE

VIDEO

Loading the player...

Trang nhất » Tin Tức » Tin tức nổi bật » Tin Nhà trường

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CHI BỘ NĂM HỌC 2014-2015 PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CHI BỘ NĂM HỌC 2015-2016

Thứ hai - 24/08/2015 13:28
ĐẢNG BỘ XÃ KHÁNH LỘC                       ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
CHI BỘ TH KHÁNH LỘC
 
 
BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CHI BỘ NĂM HỌC 2014-2015
PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ  CHI BỘ NĂM HỌC 2015-2016
 
PhÇn I
 
B¸o c¸o ®¸nh gi¸ ho¹t ®éng chi bé N¨m häc 2014-2015
 
          Năm học 2014- 2015, thực hiện theo phương hướng, nhiệm vụ của Chi bộ nhiệm kì 2014- 2016, năm học tiếp tục quán triệt NQ Đại hội XI của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Nghị quyết đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. Cụ thể hoá nhiệm vụ của Nhà nước về phát triển GD- ĐT, quán triệt chỉ thị của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT, phương hướng nhiệm vụ năm học của Tỉnh. Căn cứ vào tình hình đặc điểm của địa phương, của nhà trường. Lấy" nội dung của nhiệm vụ năm học cấp Tiểu học" làm kim chỉ nam cho mọi hoạt động. Chú trọng đổi mới công tác quản lí và nâng cao chất lượng giáo dục. Đổi mới quản lí tài chính, phát động và triển khai tốt phong trào " Xây dựng trường học thân thiên , học sinh tích cực". Cuộc vận động " Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" Phong trào " Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực".
Căn cứ vào Nghị quyết chi bộ trong Đại hội Chi bộ  nhiệm kì 2014-2016 đã đề ra. Phát huy những kết quả đã đạt được của Chi bộ và nhà trường trong những năm học qua cùng với sự nỗ lực có gắng, vượt qua mọi  khó khăn thách thức. Phát huy truyền thống GD của xã nhà, Chi bộ trường TH Khánh Lộc đã chỉ đạo toàn trường  hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học với kết quả và chỉ tiêu như sau:
I. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC :
1. Tư tưởng chính trị :
- 100% cán bộ đảng viên có lập trường tư tưởng, kiên định vững vàng. Có đạo đức, lối sống lành mạnh. Đoàn kết với đồng nghiệp và mọi người xung quanh, hết lòng thương yêu học sinh.
- Sống và làm việc theo chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
- Tham gia đầy đủ các chuyên đề học tập các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng. 100% đảng viên có bài viết thu hoạch sau mỗi lần học.
2. Thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn:
2.1.Thực hiện kế hoạch phát triển:
 - Thực hiện tốt KHPT do ngành quy định. Không có học sinh nào bỏ học. 100% HS được học 2 buổi/ngày
- Huy động 100% số trẻ 6 tuổi vào học lớp 1. Cho học hoà nhập tất cả HS khuyết tật trong độ tuổi.
- 100% học sinh lớp 5 hoàn thành chương trình TH. 100% HS khối 3,4,5 được học môn Anh văn chương trình 4 tiết/tuần và tin học, 100% học sinh lớp 1 được làm quen với chương trình tiếng Anh lớp 1, 100% học sinh toàn trường được học chương trình Nhạc, Hoạ.
- Duy trì bán trú cho HS xa trường, năm học 2014 – 2015 có 70 học sinh ăn bán trú tại trường trong đó có 100% học sinh lớp 1 tham gia.
2.2. Thực hiện các cuộc vân động và phong trào thi đua:
        Ngay đầu năm học, nhà trường đã thành lập BCĐ các cuộc vận động. Vạch kế hoạch triển khai và chỉ đạo thực hiện nghiêm túc như cuộc vận động: cuộc vận động: " Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", cuộc vận động:" Mỗi thầy, cô giáo là  tấm gương đạo đưc, tự học và sáng tạo" và phong trào thi đua " Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực" Thực hiện tốt luật ATGT - Phòng chống cháy nổ...Tổ chức cho CBGV, HS và phụ huynh kí cam kết thực hiện. Cuối mỗi đợt có sơ tổng kết, rút kinh nghiệm. Kết qủa của việc thực hiện các cuộc vận động là ĐK giúp nhà trường thực hiện tốt việc nâng cao chất lượng dạy học.
2.3.Thực hiện chương trình quy chế chuyên môn:
      Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc nội dung chương trình, quy chế chuyên môn. Tổ chức được nhiều chuyên đề thiết thực ở trường và cụm CM liên trường. Tăng cường đổi mới PP dạy học.
          Tổ chức tốt chương trình 2 buổi/ngày 100% học sinh tham gia. Với việc xây dựng chương trình phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường, địa phương, chất lượng học sinh đã được giữ vững.
          Triển khai tốt đánh giá học sinh theo tinh thần của thông tư 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 8 năm 2014
          Tổ chức tổt triển khai chương trình CGDTV1, cuối năm ó 50/51 HS hoàn thành chương trình lớp học đạt tỉ lệ 98%.
          Duy trì tốt PP BTNB
          Trang trí VNEN ở các lớp theo chỉ đạo của phòng GD-ĐT.
          Triển khai tốt HĐNGLL theo chủ đè, chủ điểm theo kế hoạch đã đề ra.
2.4. Chất lượng GD học sinh:
- 99,6% học sinh hoàn thành chương trình lớp học.
- 100% học sinh lớp 5 hoàn thành chương trình tiểu học.
- Tham gia thi tin học trẻ không chuyên cấp huyện đạt 1 giải ba, 1 giả khuyến khích.
- Tham gia Hội khỏe Phù Đổng cấp huyện có 4 lượt học sinh được giải.
- Tham gia thi Tiếng Anh qua mạng có 4 lượt học sinh đạt giải.
Chất lượng học sinh được khẳng định trong các kì kiểm tra định kì cuối kì I và cuối kì II. Cuối năm học 291/292 hoàn thành chương trình lớp học đạt tỉ lệ 99,6%.
2.5. Chất lượng  giáo viên và công tác bồi dưỡng đội ngũ:
 - Có 18 Đ/C có chứng chỉ B về Tin Học. 100% soạn bài trên máy. Có 20% đã soạn và dạy giáo án điện tử.
- Cuối năm xếp loại có  4 đồng chí xếp loại xuất sắc, 17 đồng chí xếp loại khá và 1 đồng chí xếp loại TB.
- Có 1 GVG tỉnh (bảo lưu); 2 GVG huyện trong hội thi GV chủ nhiệm giỏi.
- Có 4 SKKN cấp Tỉnh bậc 3, bậc 4 (bảo lưu)
- 100% GV có SKKN cấp trường, có 4 SKKN đạt bậc 4, 1 SKKN đạt bậc 3 cấp huyện.
- Có 21/22 CBGV có trình độ trên chuẩn đạt tỉ lệ 95,5% (1 đ/c văn thư phục vụ bằng sơ cấp).
- Có 2 đồng chí tốt nghiệp lớp TCLL chính trị,  Tất cả Đảng viên trong chi bộ đều tham gia học tập nghị quyết, nhiệm vụ năm học, bồi dưỡng ý thức chính trị và nâng cao năng lực nhận thức về Đảng cộng sản và CN Mác- lê- nin. Qua các các cuộc thi và bài thu hoạch đều đạt chất lượng 100%.
- Nhà trường đã tổ chức tốt các chuyên đề  thiết thực cấp trường theo kế hoạch đẫ đề ra, tổ chức tốt đổi mới sinh hoạt tổ chuyên môn, nâng cao kiến thức và kĩ năng cho đội ngũ cán bộ giáo viên.
2.6. Xây dựng CSVC, XD trường chuẩn QG:
Trang sắm thêm sách tham khảo, đồ dùng dạy học bổ sung cho TV-TB phục vụ tốt PP dạy học BTNB. Mở rộng diện tích thư viện, hoàn thành xây dựng mặt bằng thư viện ngoài trời đăng kí xây dựng thư viện đạt chuẩn (hiện tại phòng GD-ĐT cưa kiểm tra, thẩm định). Đóng mới 15 bộ bàn ghế phục vụ cho học sinh lớp 1 và công tác bán trú.
2.7. Công tác Đảng:
       Chi bộ Đảng thực sự là tổ chức lãnh đạo, chỉ đạo toàn bộ hoạt động của nhà trường. Tổ chức cho Đảng viên và quần chúng thực hiện tốt cuộc vận động:" Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". Cuối mỗi kì và  cuối năm Chi bộ thông qua bản tự kiểm điểm của từng cá nhân, căn cứ vào đánh giá nhận xét của chi uỷ, lãnh đạo nhà trường đã tổ chức đánh giá xếp loại Đảng viên nghiêm túc, khách quan. Đánh giá công tác đảng cuối năm 2014, 3 ĐV HTTNV, 13 ĐVHHTNV, 6 tháng đầu năm 2015, chi bộ cú 3 ĐVHTTNV, 13 ĐV HHNV.
          - Trong năm học qua chi bộ đã chuyển Đảng chính thức cho 1 đồng chí, giới thiệu được 2 đồng chí tham gia học lớp cảm tình Đảng
2.8. Công tác quản lí, chỉ đạo:
       Cấp uỷ Chi bộ nhiệt tình, năng động, sáng tạo. Hàng tháng đề ra kế hoạch kịp thời, cập nhật, khả thi. Phân công các Đảng viên nhiệm vụ cụ thể, theo dõi, chỉ đạo sát sao. Luôn có ý thức đổi mới công tác quản lí, làm cho Chi bộ có nhiều chuyển biến tích cực. Chất lượng giáo dục toàn diện luôn được khẳng định là đơn vị đứng tốp đầu của huyện nhà về mọi mặt.
2.9. Kết quả thi đua cuối năm:
-  Công đoàn vững mạnh cấp tỉnh được BCHCĐGD đề nghị LĐGD sở GD-ĐT ặng giấy khen, CTCĐ được đề nghị LĐĐ tỉnh tặng bằng khen.
- Hoạt động Đội –Sao được BCH huyện đoàn đề nghị Tỉnh đoàn tặng bằng khen về công tác đội và phong trào thiếu nhi.
, Đoàn thanh niên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
II. NHỮNG TỒN TẠI HẠN CHẾ:
- Một số đ/c giáo viên tham gia đánh giá học sinh theo thông tư 30/TT-BGDDT chưa thật kịp thời, lên kê hoạch giảng dạy còn chậm.
- Chất lượng chữ viết của HS còn hạn chế.
- Chất lượng GDKNS, HĐNGLL  cũng hạn chế, nhiều GV chưa quan tâm.
- Một số Đ/C đặc biệt là hàng ngũ văn thư phục vụ chưa đỏp ứng được với yêu cấu, và chưa chịu khó học tập nên một số công việc CM của mình không đảm bảo tiến độ.
- Số lượng bài in trên các tạp chí chưa nhiều.
- CSVC của hoạt dộng bán trú chưa đáp ứng với yêu cầu., tiến dộ xây dựng thư viện ngoài trời chưa đảm bảo kế hoạch đề ra.
Quy mô trường nhỏ, kinh phớ hạn hẹp nên khó khăn trong mọi hoạt động (nhất là công tác thi đua)
Mặc dù trường luôn đứng tốp đầu trong các hoạt động giáo dục của ngành nhưng do CSVC của bán trú chưa đảm bảo nên năm học 2014 – 2015 nhà trương không được xét danh hiệu tập thể xuất sắc chỉ đạt danh hiệu TTLĐTT.
- TDGG thực hiện chưa đảm bảo theo quy định CT 1537/2012.
III. NGUYÊN NHÂN THẮNG LỢI VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM:
Phát huy truyền thống đoàn kết nhất trí, tôn trọng đông nghiệp, thương yêu chia sẽ lẫn nhau, giúp nhau cùng tiến bộ.
 Trong mọi kế hoạch, nhiệm vụ luôn luôn bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, công khai rõ ràng minh bạch.
 Quán triệt sâu sác, cụ thể các chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và nhà nước. Thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua.
 Chú trọng đổi mới công tác quản lí chỉ đạo, quán triệt và thực hiện tốt công tác chuyên môn, nội quy trường học. Thực hiện nghiêm túc chế độ khen thưởng và trách phạt.
 Tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo, chất lượng toàn diện học sinh, chất lượng các cuộc thi bàng nhiều hình thức và các giải pháp mới.
Phối kết hợp rộng rãi với  các tổ chức, đoàn thể trong mọi hoạt động mang tính giáo dục. Thu hút mọi tầng lớp tham gia giáo dục. Tạo niềm tin trong cộng đồng và tổ chức mình công tác.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PHẦN THỨ 2
PHƯƠNG HƯỚNG- NHIỆM VỤ VÀ GIẢI  PHÁP CỦA CHI BỘ
NĂM HỌC 2015-2016
I.  PHƯƠNG HƯỚNG CHUNG:
.Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; phát huy hiệu quả, tiếp tục thực hiện nội dung cỏc cuộc vận động, các phong trào thi đua của ngành phù hợp điều kiện thực tế địa phương.
Tiếp tục chỉ đạo việc quản lí, tổ chức dạy học theo chuẩn kiến thức, kĩ năng và định hướng phát triển năng lực học sinh; điều chỉnh nội dung dạy học phù hợp với đặc điểm tõm sinh lí học sinh tiểu học; tăng cường giáo dục đạo đức, giáo dục kĩ năng sống; chỉ đạo triển khai hiệu quả mô hình trường tiểu học mới VNEN; đổi mới đồng bộ phương pháp dạy, phương pháp học và kiểm tra, đỏnh giá; tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em cú hoàn cảnh khó khăn; tiếp tục triển khai dạy học theo tài liệu Tiếng Việt lớp 1 - Công nghệ giáo dục ; tích cực triển khai dạy học ngoại ngữ theo chương trình mới; duy trì phổ cập giỏo dục tiểu học đúng độ tuổi mức độ 2; đẩy mạnh xõy dựng CSVC trường chuẩn quốc gia, thư viện thân thiện và tổ chức dạy học 2 buổi/ngày.
Đổi mới mạnh mẽ công tác quản lí chỉ đạo, chus trọng xây dựng đội ngũ giáo viên  đề cao trỏch nhiệm, khuyến khích sự sáng tạo của giáo viờn và cán bộ quản lí giáo dục. Đẩy mạnh việc ứng dụng cụng nghệ thông tin trong dạy học và quản lí.
II. CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU :
- Chi bộ : Trong sạch, vững mạnh, tiêu tiểu ; Kết nạp 2 đảng viên mới
- Công đoàn : Xuất sắc cấp huyện
- Đội TNTPHCM: Xuất sắc cấp tỉnh
- CS thi đua cấp tỉnh  : 1 đ/c ; CSTĐ cấp CS : 3 đ/c
- Lao động TT: 18
- Có  3 SKKN cấp tỉnh (1 bảo lưu), 5 SKKN cấp huyện (3 bảo lưu)
- Giáo viên giỏi :  + GVG tỉnh : 1 đồng chí
                                        + GVG huyện : 2 đồng chí
- Chất lượng giáo dục :
+ 100% học sinh hoàn thành chương trình tiểu học.
+ 100% học sinh lớp 5 HTCTTH.
+ Tham gia tốt các hoạt động giáo dục do ngành tổ chức.
- PCGD TH ĐĐT:  Xếp loại tốt
- Phong trào VSCĐ và TBTV: Xếp loại tốt
III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM :
- Tiếp tục thực hiện tốt CGDTV1;
-  Nhân rộng mô ình trường học mới VNEN;
- 100% học sinh được học mon tiếng Anh;
- Tổ chức tốt 100% học 2 buổi/ngày và 100% HS lớp 1, ít nhát 80% HS lớp 2 bán trú;
- Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động giáo dục;
- Tiếp tục đổi mới đòng bộ cách day, cách học và cách đánh giá;
- Chăm lo đầu tư phát triển đội ngũ nhà giáo và CBQL;
- Tiếp tục xây dựng CSVC, hoàn thành các hạng mục công trình theo kế hoạch..
- Tham gia tốt kì thi GVG các cấp.
- Tham gia thi khảo sát GV đạt kết quả cao.
IV. CÁC  GIẢI PHÁP THỰC HIỆN :
1. Thực hiện kế hoạch phát triển :
- Duy trì 100% sĩ số HS, huy động hết trẻ KT vào hoà nhập
- Huy động 100% trẻ 6 tuổi vào lớp 1, phấn đấu 100% HS lớp 5 HTCTTH
2. Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện HS:
Tập trung đổi mới PPDH, tuyệt đối không đ­ược cắt xén nội dung chư­ơng trình, thời khoá biểu và thời gian lên lớp. Thực hiện đúng thời gian theo từng buổi (Không được tự ý đẩy chương trình buổi sáng sang buổi chiều)  Dạy tốt và đủ nội dung chương trình buổi1, phân luồng HS dạy đảm bảo theo chuẩn kiến thức kĩ năng, giúp HSY hoàn thành nhiệm vụ học tập, tạo điều kiện cho học sinh phát huy hết năng lực của mình. Căn cứ vào chất lượng cuối năm năm để khoán chất l­ượng về các lớp.
Tiếp tục thực hiện tốt đánh giá chất lượng học sinh theo quy định TT 30/2014. Lấy chất lư­ợng học tập của HS làm tiêu chí thi đua quan trọng nhất. Chất lượng học sinh được đánh giá kết quả KT-HN các môn học và hoạt động GD, sự hình thành và phát triển về năng lực, phẩm chất..
Nâng cao chất lượng dạy học theo PP BTNB, CNGD lớp 1
Thực hiện tốt mô hình trường học mới VNEN.
Tăng cương HDDNGLL, giáo dục đạo đưc, kĩ năng sông cho học sinh.
3 Công tác bồi d­ưỡng đội ngũ:
          Tăng c­ường bồi dư­ỡng chất lư­ợng đội ngũ về chính trị, t­ư t­ưởng,đạo đức, pháp luật, chuyên môn nghiệp vụ. Không ngừng học hỏi kinh nghiệm và đổi mới PP quản lí chỉ đạo. Bồi dư­ỡng và kết nạp thêm Đảng viên mới. Tăng c­ường sinh hoạt tổ nhóm CM, cụm CM liên trường, viết bài trên các tạp chí.  Tăng c­ường thăm lớp dự giờ các tiết dạy theo PP BTNB, các tiết dạy theo CGDTV1, các tiết dạy theo mô hình trường học mới VNEN. Tổ chức đ­ược nhiều chuyên đề thiết thực của Cụm và của trư­ờng. Có chế độ bồi d­ưỡng thoả đáng cho GV dạy chuyên đề, có thành tích trong xoá học sinh yếu. Tạo mọi ĐK động viên và hổ trợ các GV tham gia thi GV giỏi Huyện, GV thi GV giỏi tỉnh.
4. Tổ chức thực hiện các cuộc vận động và các phong trào thi đua:
4.1. Thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chớnh trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, củng cố kết quả các cuộc vận động chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục,  thực hiện tốt cuộc vận động "Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo":
- Thực hiện tốt các quy định về đạo đức nhà giáo, coi trọng việc rèn luyện phẩm chất, lối sống, lương tâm nghề nghiệp; ngăn ngừa và đấu tranh kiên quyết với các biểu hiện vi phạm pháp luật và đạo đức nhà giáo; tạo cơ hội, động viên, khuyến khích giáo  viên, CBQL học tạp và sáng tạo..
- Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 2325/CT-BGDĐT ngày 28/6/2013 về việc chấn chỉnh tình trạng dạy học trước chương trình lớp 1; Thông tư số 17/TT-BGDĐT ngày 16/5/2012 ban hành quy định về dạy thêm, học thêm; Quyết định số 2942/QĐ-UBND ngày 10/10/2012 của ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về dạy thêm, học thêm. Tuyệt đối không tổ chức dạy thêm, học thêm ở tiểu học.
4.2. Tiếp tục thực hiện sáng tạo các nội dung của hoạt động “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, chú trọng các hoạt động :
- Giáo dục đạo đức, kĩ năng sống cho học sinh thông qua các môn học, hoạt động giáo dục và xây dựng quy tắc ứng xử văn hoỏ. Nhà trường chủ động phối hợp với gia đình và cộng đồng cùng tham gia chăm sóc giáo dục đạo đức và kĩ năng sống cho học sinh. Thực hiện Chỉ thị 1537/CT-BGDĐT ngày 05/5/2014 của Bộ GD&ĐT về tăng cường và nâng cao hiệu quả một số hoạt động giáo dục cho học sinh, Thông tư số 04/2014/TT-BGDĐT ngày 28/02/2014 ban hành quy định về quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khúa; Thông tư số 07/2014/TT-BGDĐT ngày 14/3/2014 quy định về hoạt động chữ thập đỏ trong trường học.
- Đẩy mạnh các giải pháp nhằm xây dựng trường, lớp xanh, sạch, đẹp; hoàn thành xây dựng thư viện xanh; tu bổ CSVC cho nhà ăn bán trú.
- Đưa các nội dung giáo dục văn hóa truyền thống vào nhà trường như đân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh, các trò chơi dân gian... Tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí hoạt động văn nghệ, thể thao,  hoạt động giáo dục ngoài giờ lờn lớp phù hợp với điều kiện cụ thể của nhà trường và địa phương. Hướng dẫn học sinh tự quản, chủ động tự tổ chức, điều khiển các hoạt động tập thể và hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.
- Tổ chức lễ khai giảng năm học mới (với cả phần lễ và phần hội) gọn nhẹ, vui tươi, tạo không khí phấn khởi cho học sinh bước vào năm học mới. Tổ chức đón học sinh lớp 1 vào trường và thực hiện tốt chương trình tuần 0 CGDTV1.
          - Tổ chức lễ ra trường trang trọng, tạo dấu ấn sâu sắc cho học sinh HTCTTH cho HS lớp 5.
4.3. Xây dựng cơ sở vật chất tr­ường học:
Tiếp tục tham m­ưu với các cấp các ngành để không ngừng cải tạo, tu bổ và nâng cấp CSVC tr­ường học. Hoàn thành xây dựng thư viện xanh, nhà ăn bán trú, mua thêm bàn ghế cho học sinh lớp 1. Trang bị thêm các thiết bị sử dụng điện để đảm bảo ánh sáng, quạt mát, bơm nư­ớc hàng ngày...Mua tài liệu tham khảo cho GV thực hiện chương trình CGDTV1, mô hình trường học mới VNEN. Tôn tạo đ­ường đi, lối lại, cảnh quan. Không ngừng cải tạo hệ thống n­ước sạch và VS môi trư­ờng. Giữ vệ sinh an toàn thực phẩm cho HS ăn bán trú.
4.4. Xã hội hóa giáo dục và khuyến học:
Động viên, tạo mọi Đ/K thu hút nhiều tổ chức XH và cá nhân tham gia GD. Biết kết hợp 3 môi trư­ờng: Nhà trư­ờng- Gia đình và XH một cách nhuần nhuyễn vào việc GD toàn diện cho HS. Phối hợp với Hội KH phát động phong trào thi đua GĐ và dòng họ hiếu học. Phối kết hợp với phụ huynh để giáo dục học sinh theo tinh thần của thông tư 30/2014.
4.5. Thực hiện tốt các cuộc thi:
- Trong quá trình dạy học phải có ý thức nghiên cứu, sáng tạo để làm ra những đồ dùng dạy học thiết thực để tham gia Hội thi sáng tạo kĩ thuật do ngành tổ chức hàng năm cho GV và HS.
-Tăng c­ường BD chuyên môn, nghiệp vụ để tham gia Hội thi GVG huyện, GVG tỉnh.
           Trên đây là phư­ơng hư­ớng, nhiệm vụ và những gỉải pháp thực hiện kế hoạch năm học 2015-2016 của Chi bộ tr­ường TH Khánh Lộc. Đề nghị các Đ/C đảng viên trong chi bộ nỗ lực cố gắng phấn đấu để đạt đ­ược các chỉ tiêu đã vạch ra, lãnh đạo nhà trư­ờng hoàn thành XS nhiệm vụ năm học./.
                                                                                                            Bí THƯ
 
                                                                                              Ngô Thị Quế Loan
 
Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

TIN BÀI MỚI NHẤT

LIÊN KẾT ỨNG DỤNG