05:42 ICT Thứ hai, 21/10/2019

LIÊN KẾT WEBSITE

VIDEO

Loading the player...

Trang nhất » Tài nguyên văn bản

Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu
Số 2268/CT - BGDĐT 08/08/2019

CHỈ THỊ Về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2019 - 2020 của ngành giáo dục

Tải về
CHỈ THỊ Số: 2699/CT-BGDĐT 08/08/2017

VỀ NHIỆM VỤ CHỦ YẾU NĂM HỌC 2017 - 2018 CỦA NGÀNH GIÁO DỤC

Tải về
CHỈ THỊ 3031 Của Bộ giáo dục 26/08/2016

Vè nhiệm vụ chủ yếu của năm học 2016 - 2017

Tải về
Số 3131/CTBGDĐT 25/08/2015

CHỈ THỊ Về nhiệm vụ trọng tâm năm học 2015 - 2016 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên

Tải về
Thông tư số 01/2011/TT - BNV 19/01/2011

Thông tư số 01/2011/TT - BNV Hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính

Tải về
QĐ số 711/QĐ - TTg 13/06/2012

QĐ số 711/QĐ - TTg Phê duyệt chiến lược phát triển giáo dục 2011- 2020

Tải về
Thông tư 30/2014/TT - BGD ĐT 28/08/2014

Thông tư 30/2014/TT - BGD ĐT Ban hành quy định đánh giá HS Tiểu học

Tải về
Thông tư 59/2012/TT- BGD ĐT 28/12/2012

Thông tư 59/2012/TT- BGD ĐT Ban hành quy định tiêu chuẩn đánh giá, công nhận trường Th đạt mức chất lượng tối thiểu, trường TH đạt chuẩn quốc gia

Tải về
Quyết định số 14/2007 04/05/2007

Quyết định số 14/2007 ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên Tiểu học

Tải về
 

TIN BÀI MỚI NHẤT

LIÊN KẾT ỨNG DỤNG